Sant!

"Människan är habituell: Vanans och igenkännandet kraft är stor. I detta ingår >Den enklaste vägens princip< och de kortsiktiga konsekvensernas makt."

Björn Gustavson

Universitetslektor i bl.a. Rättspsykologi


RSS 2.0